Fördelar med Therma - PIR-isolering
Kingspan Insulation
Kingspan Group Kingspan Insulation

Therma PIR-Isolering

Högeffektiv PIR-Isolering

Therma PIR-Isolering

Therma PIR-isolering är en högkvalitétsisolering av hårdskum för många olika ändamål.Therma PIR-isolering är avsett för isolering av hela huset:


15 kubikmeter i ett lyft och 60% mer yta.
Hur många lyft med gammaldags isolering?

Therma produkter

Fördelarna med Therma i korthet:

  • Therma PIR-isolering har ett lambdavärde på ned till 0,022-0,27 W /mK
  • Isoleringsvärdet gör det möjligt att bygga både tunnare och mer välisolerat på ett låglutandetak kan skillnaden vid låga U-värden mätas i decimeter
  • Therma PIR har mycket goda flamhämmande egenskaper. Det finns bland annat FM-godkännanden och B-roof T2 tester för ett antal olika tätskikt
  • Therma har låg vikt och är snabbt och lätt att arbeta med
  • Therma till låglutandetak kan levereras i system med fallskivor och rännor
  • Therma är en isolering för hållbart byggande, se Basta, Byggvarubedömningen och BREEAM mm 

Alla Thermaprodukter uppnår A eller A + certifikat i brittiska BREAAM Green Guide.  

Kontakta Mig Fyll i kontaktformulär