Kooltherm är en isolering av hårdskum, med mycket bra isolerings- brand- och miljöegenskaper
Kingspan Insulation
Kingspan Group Kingspan Insulation

Kooltherm

Isoleringsmaterialet med det högsta isoleringsvärdet - och lägsta lambda

Kooltherm

Kooltherm är en isolering av hårdskum, med mycket bra isolerings-  brand- och miljöegenskaper. Kooltherm är avsett för isolering av hela huset:

En stor fördel med Kooltherm är isoleringsförmågan. Lambdavärdet på 0,020 W/mK är det lägsta på marknaden. (vakuum- och aerogel oräknade)

Kooltherm produkter

K3 Golvisolering
K5 Fasadisolering
K8 Skalmursisolering
K10 Undertaksisolering
K12 Regelisolering
K15 Fasadisolering
K17 Isolerad gipsskiva (limma mot befintlig vägg)

Fördelarna med Kooltherm i korthet:

  • Lambdavärdet på ner till 0,020 W / mK är det lägsta för konventionella isoleringsskivor.
  • Kooltherm ger med sitt höga isolervärde därmed den totalt sett tunnaste lösningen
  • Kooltherm har utmärkta egenskaper vid brand. Vissa produkter uppnår brandklass B-s1, d0
  • Kooltherm är en isolering för hållbart byggande, se Basta, Byggvarubedömningen, och BREAAM mm
  • Kooltherm har låg vikt och är snabbt och lätt att arbeta med 
Kooltherm har även mycket bra egenskaper vid brand. Med Kooltherm kan man bygga tunnare och ändå isolera mer. Kooltherm uppfyller även kraven för hållbart byggande. Produkten är registrerad i Byggvarubedömningen och BastaOnline.

Kooltherm uppnår även A + certifikat i brittiska BREAAM Green Guide.


Kontakta Mig Fyll i kontaktformulär